Archív informácií 2010

0

Účastníci konferencie sa pochvalne vyjadrovali o jej priebehu.

MZ SR pripravuje prvú konferenciu o úspešne zrealizovaných projektoch podporených z Operačného programu Zdravotníctvo, ktorá budeí vo štvrtok 4. novembra v Banskej Bystrici.

26.2.2010 – 26.5.2010

Výzva je vyhlásená v rámci schválených Lokálnych stratégií komplexného prístupu.