Archív aktualít 2012

0

Riadiaci orgán pre OPZ zverejňuje Štatút a Rokovací poriadok Poradnej komisie MZ SR

Konala sa 30. 10. 2012 v Banskej Bystrici

Písomný postup prijatia rozhodnutia (rozhodovania per rollam) Monitorovacieho výboru pre Operačný program Zdravotníctvo.

Tretí ročník konferencie nazvanej Operačný program Zdravotníctvo v projektoch bude 30. októbra 2012 v hoteli LUX, v Banskej Bystrici.

1 – 5 z 10 nájdených   |  

položiek / stránku

lim_ll_p-9774584 lim_nl_p-5932070 lim_nr_a-8544416 lim_rr_a-5073862