Archív

0

5. 10.2009
Informačný seminár k výzve OPV 2009/2.2/02 sa uskutoční 14.októbra 2009 o 10.00 hod v kongresovej sále č. 3 Ministerstva zdravotníctva SR, Limbova 2.

5.6.2009
Informačný seminár bude v Bratislave 10. júna 2009.

Dňa 21.10.2008 o 13.00 h. v budove MZ SR v Bratislave bude informačný seminár k vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o NFP „Rozvoj nových foriem ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve”. …