Archív výziev

0

11.9.2008 Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z ERDF a Štátneho rozpočtu SR vyhlásilo MZ SR ako riadiaci orgán pre OPZ.

4.9.2008 Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyhlásilo 4.9. 2008 MZ SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo. …