Archív zoznamov schválených žiadostí 2010, 2011

0

Z 25 predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj”žiadosť”) bolo schválených 5 žiadostí. Stručný opis projektov …

Z 34 predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok bolo schválených 5 žiadostí.Bližš ie informácie o schválených …