Systém finančného riadenia ŠF a KF

0

nadobúda platnosť 30. novembra 2010

Systém finančného riadenia …

1. apríla 2010 vošla do platnosti aktualizácia Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 …

Systém finančného riadenia …

1 – 5 z 13 nájdených   |  

položiek / stránku

lim_ll_p-3730207 lim_nl_p-9403020 lim_nr_a-8920367 lim_rr_a-4844277