Hodnotiaci a výberový proces

0

Dňa 11. apríla 2011 boli schválené členmi MV pre OPZ.

Hodnotiace a výberové kritériá …

17.2.2009 Štatút upravuje zriadenie, podmienky členstva, zloženie a pôsobnosť Výberovej komisie MZ SR na schvaľovanie žiadostí o NFP.

Štatút výberovej komisie …

1 – 5 z 7 nájdených   |  

položiek / stránku

lim_ll_p-9177607 lim_nl_p-1594245 lim_nr_a-4325317 lim_rr_a-5905774