Harmonogram výziev

0

Ministerstvo zdravotníctva SR plánuje v roku 2010 vyhlásiť jednu výzvu na predkladanie žiadostí o NFP v rámci opatrenia 2.2 Operačného programu Vzdelávanie.

V aktualizácii indikatívneho harmonogramu výziev sa zmenil plánovaný termín vyhlásenia výzvy na marec 2010 a zvýšila finančná alokácia na projekt.

Viac v prílohe.