Harmonogram výziev

0
Rate this post

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Vzdelávanie aktualizoval Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2013 pre opatrenie 2.2 OPV.

2013-05-31  13:41:30