Harmonogram výziev

0

15.12 2009  Ministerstva zdravotníctva SR zverejnilo dnes Indikatívny harmonogram výziev pre Operačný program Zdravotníctvo na rok 2009.

Podľa neho v roku 2009 budú vyhlásené 3 výzvy.

V apríli pre špecializované nemocnice,

v máji pre Polikliniky a zdravotné strediská, majitelia budov, kde je 5 a viac poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti ,

v októbri pre Všeobecné nemocnice.