Úvodná stránka

0

13.12.2013

Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo  plánuje v roku 2014 vyhlásiť výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.1 – „Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti”. Výzva bude určená pre vlastníkov, dlhodobých nájomcov, alebo správcov infraštruktúry polikliník a zdravotných stredísk, kde je 5 a viac poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti.