Úvodná stránka

0

15.01.2014

Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo  zverejnilo, v sekcii “Odporúčania, usmernenia a pokyny RO k projektom financovaným z OPZ” podsekcii “Odporúčania”, informácie o postupe RO pre OPZ pri identifikácii rovnakých subdodavateľov a informáciu k stanoveniu postupu VO na tovary (zdravotnícke prístroje a vybavenie)

2014-01-15  11:30:08