Informácie o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ

0

2013-04-30Ministerstvo zdravotníctva SR ako partner siete AFCOS (http://olaf.vlada.gov.sk/3310 /sietovi-partneri.php) zverejňuje Výročnú správu o aktivitách sieťových …

2012-04-30Ministerstvo zdravotníctva SR ako partner siete AFCOS (http://olaf.vlada.gov.sk/3310 /sietovi-partneri.php) zverejňuje Výročnú správu o aktivitách sieťových …