Organizačná štruktúra v rámci MZ SR

0

Sekcia európskych programov a projektov

→ Odbor programov EÚ

    ► Oddelenie programovania

    ► Oddelenie monitorovania

 →  Odbor posudzovania projektov

     ► Oddelenie posudzovania investičných  projektov

     ► Oddelenie posudzovania neinvestičných  projektov

→ Odbor implementácie projektov

     ► Oddelenie implementácie  investičných  projektov

     ► Oddelenie implementácie  neinvestičných  projektov

→  Odbor financovania projektov