Predpis pre prijímateľa pomoci o informovaní

0

Podľa článku 8 Nariadenia Komisie 1826/2006 je každý prijímateľ zodpovedný za zabezpečenie informovania  verejnosti o pomoci, ktorá mu bola poskytnutá z fondov Európskej únie, a to formou definovaných opatrení.

Aktualizovaný manuál z  27. 2. 2009 prináša okrem iného v časti Pokyny pri výrobe propagačných  a informačných predmetov a dokumentov definíciu malých propagačných predmetov.