Rok 2008

0

MZ SR vydalo 20. novembra 2008 pri príležitosti Dňa štrukturálnych fondov v zdravotníctve prvé číslo občasníka pod názvom Spravodajca Operačného programu Zdravotníctvo (OPZ) a leták zameraný na OPZ.

Tu si ich môžete stiahnuť.