Rok 2010

0

Ministerstvo zdravotníctva vydalo 4. novembra 2010 pri príležitosti 1. ročníka konferencie s názvom Operačný program Zdravotníctvo v projektoch na tému Liečba kardiovaskulárnych ochorení už tretie číslo občasníka pod názvom Spravodajca Operačného programu Zdravotníctvo.

Časopis prináša prehľad uskutočnených aktivít súvisiacich s realizáciou operačného programu Zdravotníctvo za uplynulý rok, informácie o výzvach, schválených projektoch, uskutočnených podujatiach a rozhovor s realizátorom jedného z projektov.

Prvýkrát vyšla brožúra pod názvom Úspešné zrealizované projekty  v rámci Operačného programu Zdravotníctvo.