Rok 2011

0

Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo v septembri 2011 štvrté číslo občasníka pod názvom Spravodajca Operačného programu Zdravotníctvo. Urobilo tak pri príležitosti druhého ročníka konferencie s názvom Operačný program Zdravotníctvo v projektoch na tému Modernizácia ambulantných a špecializovaných ústavných zdravotníckych zariadení, ktorá sa konala 17. októbra 2011 v Žiline. Číslo 4 vyšlo v novom formáte A5.

Časopis prináša prehľad uskutočnených aktivít súvisiacich s realizáciou operačného programu Zdravotníctvo za predchádzajúci rok, informácie o výzvach, schválených projektoch, uskutočnenom 5. Zasadnutí Monitorovacieho výboru, návšteve členov MV a zástupcu EK Christophera Todda štyroch zdravotníckych zariadení v Nitre, kde sa úspešne zrealizovali projekty hradené  v rámci OLPZ

Okrem toho Riadiaci orgán pre OPZ vydal brožúru s názvom Úspešné zrealizované projekty  v rámci Operačného programu Zdravotníctvo, ktorá obsahuje množstvo faktov a údajov o štyroch skončených projektoch.

Pripojené dokumenty.