Archív zoznamov prijímateľov 2008, 2009

0

Z 26 predložených žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bolo schválených 9.

Z 30 predložených žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2009/2.1/02 pre kliniky a zdravotné strediská boli schválené 4 projekty.

Z 32 predložených žiadostí v rámci výzvy OPZ 2009/2.1/01 pre polikliniky a zdravotné strediská bolo schválených 8.

Národný projekt „Nákup mobilných mamografických jednotiek” získal Východoslovenský onkologický ústav, a.s. v Košiciach.

Šesť prijímateľov NFP v rámci výzvy OPZ 2009/1.1/01.

1 – 5 z 9 nájdených   |  

položiek / stránku

lim_ll_p-4249086 lim_nl_p-9691432 lim_nr_a-6830478 lim_rr_a-5452023