Kontakty MZ SR ako RO

0

Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo

Sekcia európskych programov a projektov

Sekretariát:

Tel.:    +421 2 593 73 318

Fax:    +421 2 593 73&nbsnbsp;435

Odbor programov EÚ:

Sekretariát: 

Tel.:    +421 2 593 73 202

Fax.:   +421 2 593 73 205                           

Odbor posudzovania projektov

Sekretariát:

Tel.:    +421 2 593 73 363

Fax.:   +421 2 593 73 435

Odbor implementácie projektov

Sekretariát:

Tel.:    +421 2 593 73 318

Fax.:   +421 2 593 73 435

Platobná jednotka

Tel.:     +421 2 593 73 131

Fax.:    +421 2 593 73 220