Aktuality

0

04.06.2015

Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo posúva termín uzávierky prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok výzvy OPZ 2015/PO1/01.

Viac informácií v sekcii „Výzvy“ v kategórii „Výzvy OPZ“.

Zmena platí od 4. júna 2015.