Úvodná stránka

0

10.07.2015

Centrálny koordinačný orgán po aktualizovaní zverejnil Systém riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013, verzia 4.11.

Dokumenty sa nachádzajú v sekcii s názvom “Riadiace dokumenty” v podsekcii “Systém riadenia ŠF a KF”

Certifikačný orgán po aktualizovaní zverejnil Systém finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013, verzia 7.1.

Dokumenty sa nachádzajú v sekcii s názvom “Riadiace dokumenty” v podsekcii “Systém finančného riadenia ŠF a KF”