Úvodná stránka

0

20.05.2015

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán aktualizoval Indikatívny harmonogram výziev pre Operačný program Zdravotníctvo na rok 2015.

Aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev pre OPZ na rok 2015 sa nachádza v sekcii „Výzvy”, v kategórii „Harmonogram výziev”.

2015-05-20