Výzvy OPZ

0

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno – komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

23. 09. 2013 – 07. 04. 2014

30. 05. 2011 – 14. 10. 2011 Výzva je vyhlásená v rámci schválených Lokálnych stratégií komplexného prístupu.

26. 04. 2011 – 26. 07. 2011

Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo (ďalej len “OPZ”) upozorňuje žiadateľov predkladajúcich žiadosti o nenávratný finančný príspevok …

6 – 10 z 30 nájdených   |  

položiek / stránku

lim_nl_a-8957271 lim_nr_a-5441349 lim_rr_a-2789480