Výzvy OPZ

0

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno – komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo oznamuje predĺženie lehoty na predloženie žiadosti v rámci Výzvy na zaradenie do databázy externých hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre výzvy OPZ 2015/PO1/01 a OPZ 2015/2.1/01 do 17. apríla 2015 spôsobom uvedeným vo Výzve zo dňa 13.3.2015.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v sekcii “Výzvy”, v podsekcii “Výzvy OPZ”.

2015-04-02 12:41:40