Archív informácií 2008

0

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno – komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

20. 4. 2009 Výzva je zameraná na zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry špecializovaných nemocníc.

31.3.2009 Z tretieho zasadnutia MV pre OPZ

Bola to hlavná informačná aktivita roka Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Zdravotníctvo.

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravuje na 20. novembra celodenné podujatie pod názvom Deň štrukturálnych fondov v zdravotníctve.

1 – 5 z 13 nájdených   |  

položiek / stránku

lim_ll_p-8500286 lim_nl_p-4095068 lim_nr_a-8225825 lim_rr_a-1985960