Archív informácií 2008

0

11.9.2008 Celkový objem finančných prostriedkov na NFP zo zdrojov ERDF a Štátneho rozpočtu SR vyčlenený na túto výzvu predstavuje 2,4 miliardy Sk.

4.9.2008 Celkový objem finančných prostriedkov na NFP zo zdrojov ERDF a príspevku zo Štátneho rozpočtu SR vyčlenený na túto výzvu je 200 miliónov Sk.

22.7. 2008 Celkový objem finančných prostriedkov na NFP zo zdrojov ERDF a príspevku zo Štátneho rozpočtu SR vyčlenený na túto výzvu je 600 miliónov Sk.

budú pri príležitosti vyhlásenia výziev.

28.1.2008 Tlačová konferencia

Ministerstvo zdravotníctva predstavilo Operačný program Zdravotníctvo

6 – 10 z 13 nájdených   |  

položiek / stránku

lim_nl_a-4096937 lim_nr_a-1826666 lim_rr_a-7906687