Archív informácií 2008

0

Začiatok akcie: 14.10.2008       

Miesto konania: Bratislava

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravuje na 20. novembra celodenné podujatie   pod názvom Deň štrukturálnych fondov v zdravotníctve.

Jeho cieľom je zvýšiť povedomie občanov Slovenska oobčanov SR o štrukturálnych fondoch, o Európskej únii a jej úlohe v oblasti kohéznej politiky. Ďalej zámerom je informovať o samotnom Operačnom programe Zdravotníctvo, ako aj o možnostiach získania nenávratného finančného príspevku.

Zámerom je tiež dať záujemcom možnosť stretnúť sa osobne s pracovníkmi Sekcie európskych programov a projektov MZ SR a poskytnúť príležitosť individuálne s nimi prekonzultovať otázky, s ktorými sa trápia pri tvorbe projektov zameraných na a zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry špecializovaných nemocníc, všeobecných nemocníc  a  ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Program:

Počas celého INFO DŇA sa budú v hodinových intervaloch (so začiatkom o 9.00 h) konať krátke prezentácie o štrukturálnych fondoch v zdravotníctve a možnostiach ich získania finančných prostriedkov prostredníctvom Operačného programu Zdravotníctvo a Operačného programu Vzdelávanie.

Výzva pre Vás:

Ak máte málo informácií o možnostiach využitia štrukturálnych fondov v zdravotníctve, prípadne sa Vám zdajú niektoré informácie o týchto fondoch príliš odborné a nezrozumiteľné, využite INFO DEŇ !  Bude v kongresovej sále na MZ SR, kde budú pre Vás dvere otvorené od 9.00 do 15.00 h.

Dnes má správna informácia v správnom čase veľkú cenu!

Nájdite si čas na správne informácie a príďte sa informovať. Každý účastník dostane balík informačných materiálov. Vstup je voľný.

Viac odborných materiálov na webe: www.health-sf.sk

Pripomíname:

Operačný program Zdravotníctvo bol schválený v Bruseli Európskou komisiou

8. novembra 2007. Slovenská republika je prvou z nových členských krajín Únie, ktorá bude môcť v programovom období 2007 – 2013 čerpať v oblasti zdravotníctva 250 000 000 Eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

O tieto zdroje sa môžu uchádzať špecializované nemocnice, všeobecné nemocnice a zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Cieľom každej výzvy je podporiť komplexné projekty rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry uvedených typov zdravotníckych zariadení vrátane vybavenia s prednostným zameraním na ochorenia skupiny 5.  Ide o ochorenia obehovej sústavy, onkologické ochorenia, vonkaj&sscaron;ie príčiny ochorení a úmrtí, choroby dýchacej a tráviacej sústavy.