Archív 2008

0

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno – komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Takmer 90 záujemcov z celého Slovenska využilo Deň štrukturálnych fondov v zdravotníctve na získanie informácií .

Máte málo informácií o možnostiach využitia štrukturálnych fondov v zdravotníctve?

Cieľom seminára bolo oboznámiť zástupcov všeobecných nemocníc s celým procesom predkladania žiadostí o NFP.

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravilo informačné semináre v súvislosti s vyhlásením výzvy pre všeobecné nemocnice.

Cieľom seminára bolo oboznámiť zástupcov zariadenií ambulantnej zdravotnej starosltivosti s celým procesom predkladania žiadostí o NFP.

1 – 5 z 8 nájdených   |  

položiek / stránku

lim_ll_p-4003214 lim_nl_p-8828219 lim_nr_a-9158686 lim_rr_a-1019170