Archív 2008

0

Začiatok akcie: 22.09.2008       Koniec akcie: 22.09.2008

Miesto konania: Košice, Braataislava

V Košiciach (17.9.2008) a v Bratislave (22.9.2008) sa konali informačné semináre v súvislosti s výzvou na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  (NFP) z Euróoacute;pskeho fondu regionálneho rozvoja a Štátneho rozpočtu SR v rámci opatrenia 1.2 Operačného programu Zdravotníctvo zameraného na všeobecné nemocnice.

Cieľom seminára bolo oboznámiť účastníkov podujatia s celým procesom predkladania žiadostí o NFP. Prezentácia zodpovedných pracovníkov Sekcie európskych programov a projektov MZ SR je k dispozícii nižšie.

Veríme, že sa aj prostredníctvom informačných seminárov potenciálni žiadatelia o NPF dozvedeli užitečné informácie, ktoré im pomôžu predložiť kvalitné projekty na zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry  všeobecných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení skupiny 5.

 V prílohe prezentácia.

Ďalšie snímky z podujatí možno nájsť v kategórii Fotogaléria  a  audiozáznamy.