Archív 2008

0

Začiatok akcie: 09.09.2008       Koniec akcie: 12.09.2008

Miesto konania: Banská Bystrica, Košice, Bratislava

V Banskej Bystrici  (9.9.2008), v Košiciach (10.9.2008) a v Bratislave (12.9.2008) sa konali informačné semináre v súvislosti s výzvou na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  (NFP) z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Štátneho rozpočtu SR v rámci opatrenia 2.1 Operačného programu Zdravotníctvo zameraného na zariadenia  ambulantnej zdravotnej starosltivosti.

Cieľom seminára bolo oboznámiť účastníkov podujatia s celým procesom predkladania žiadostí o NFP. Prezentácia zodpovedných pracovníkov Sekcie európskych programov a projektov MZ SR je k dispozícii nižšie.

Veríme, že sa aj prostredníctvom informačných seminárov potenciálni žiadatelia o NPF dozvedeli užitečné informácie, ktoré im pomôžu predložiť kvalitné projekty na rekonštrukciu a modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry ambulantných zdravotníckych zariadení, vrátane vybavenia s prednostným zameraním na ochorenia skupiny 5. Zároveň tak prispejú k naplneniu posolstva Operačného programu Zdravotníctvo, ktorým je „Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry z fondov EÚ pre zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov SR“.

 

  

 

V prílohe prezentácia.

Ďalšie snímky z podujatí možno nájsť v kategórii Fotogaléria  a  audiozáznamy.