Archív informácií 2009

0

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno – komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Prvýkrát bola akcia obohatená o vystúpenia prijímateľov, ktorí sa podelili o skúsenosti z realizácie úspešných projektov v rámci operačného programu Zdravotníctvo a opatrenia 2.2 operačného …

Bude 26. novembra 2009 v kongresovej sále na MZ SR v Bratislave.

Deň štrukturálnych fondov v zdravotníctve bude na Ministerstve zdravotníctva SR 26. novembra 2009 od 9.00 do 15.00 h

Informačné semináre budú v Banskej Bystrici, Košiciach a v Bratislave v čase od 28. do 30. 9.2009

1 – 5 z 7 nájdených   |  

položiek / stránku

lim_ll_p-6435285 lim_nl_p-4043501 lim_nr_a-3079556 lim_rr_a-5538264