Archív informácií 2009

0

Začiatok akcie: 28.09.2009       Koniec akcie: 30.09.2009

Miesto konania: Banská Bystrica, Košice, Bratislava

Informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov o NFP k výzve OPZ 2009/2.1/02 s názvom: „Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej  infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia u ochorení skupiny 5, ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia”, sa uskutočnia v nasledovných termínoch:

  • Banská Bystrica, 28. septembra 2009 o 11.00 hod. vo veľkom salóne Hotela Dixon, Švermova 32,
  • Košice, 29. septembra o 10.00 hod. v malej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Trieda SNP 48/A  
  • Bratislava, 30. septembra 2009 o 10.00 hod. v kongresovej sále Ministerstva zdravotníctva SR, Limbova 2

Záujemcov&nbsnbsp;o informačné semináre v Banskej Bystrici, Košiciach a Bratislave prosíme, aby nám predbežne  oznámili svoju účasť na danom seminári do piatku 25. septembra 2009 do 12.00 hodiny na mailovú adresu: [email protected]