Archív 2009

0

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno – komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

bude na Ministerstve zdravotníctva SR 26. novembra 2009 od 9.00 do 15.00 h

Ministerstvo zdravotníctva SR k výzve OPZ 2009/1.2/01 zameranej na zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry všeobecných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu …

budú 23.11. 2009 v Bratislave a 24.11.2009 v Košiciach.

Informačné semináre boli v Banskej Bystrici, Košiciach a v Bratislave v čase od 28. do 30. 9.2009.

5.6.2009
Informačné semináre budú v Banskej Bystrici, Košiciach a Bratislave.

1 – 5 z 7 nájdených   |  

položiek / stránku

lim_ll_p-9410703 lim_nl_p-8036442 lim_nr_a-7573828 lim_rr_a-2495830