Archív informácií 2010

0

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno – komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Účastníci konferencie sa pochvalne vyjadrovali o jej priebehu.

MZ SR pripravuje prvú konferenciu o úspešne zrealizovaných projektoch podporených z Operačného programu Zdravotníctvo, ktorá budeí vo štvrtok 4. novembra v Banskej Bystrici.

26.2.2010 – 26.5.2010

Výzva je vyhlásená v rámci schválených Lokálnych stratégií komplexného prístupu.