Archív 2010

0

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno – komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Uskutoční sa v hoteli DIXON v Banskej Bystrici 4. novembra 2010.

Rezort zdravotníctva predstavil úspešne zrealizované projekty podporené z eurofondov

Dátum vydania november 2010

Informačné semináre k výzve pre potenciálnych žiadateľov o NFP sa budú konať v Banskej Bystrici a v Košiciach.

29. 03. 2010. K výzve pre polikliniky a zdravotné strediská

1 – 5 z 7 nájdených   |  

položiek / stránku

lim_ll_p-9696238 lim_nl_p-6329194 lim_nr_a-8080855 lim_rr_a-7915038