Archív informácií 2011

0

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno – komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Druhý ročník konferencie sa zameral na tému Modernizácia ambulantných a špecializovaných ústavných zdravotníckych zariadení.

Bude sa konať 17. októbra 2011 v hoteli Holiday Inn v Žiline.

Výzva je vyhlásená v rámci schválených Lokálnych stratégií komplexného prístupu.

Zúčastnia sa zástupcovia Európskej komisie (DG REGIO), MZ SR, členovia Monitorovacieho výboru pre OPZ a predstavitelia všetkých navštívených zdravotníckych zariadení.

1 – 5 z 6 nájdených   |  

položiek / stránku

lim_ll_p-8970255 lim_nl_p-1848985 lim_nr_a-2753051 lim_rr_a-1202705