Archív informácií 2011

0

Začiatok akcie: 17.10.2011       Koniec akcie: 17.10.2011

Miesto konania: Žilina

Pod záštitou ministra zdravotníctva sa uskutoční  2. ročník konferencie s názvom Operačný program Zdravotníctvo v projektoch na tému Modernizácia ambulantných a špecializovaných ústavných zdravotníckych zariadení. Podujatie sa bude konať v hoteli Holiday Inn v Žiline 17. októbra  2011. Zamerané bude na prezentáciu výsledkov a regionálneho prínosu úspešne zrealizovaných projektov v oblasti modernizácie ambulantných a špecializovaných ústavných zdravotníckych zariadení. Je určené pre zástupcov zdravotníckych zariadení, orgány štátnej správy, regionáaacute;lnych a miestnych samospráv, mimovládne organizácie, profesijné komory a združenia a odbornú a laickú verejnosť.

Výber z programu:

? prezentácia projektu Imunoalergológia – nadstavba – MUDr. Eva Dzurillová;

? prezentácia projektu Komplexná rekonštrukcia a modernizácia ambulantného zdravotníckeho zariadenia ŽILPO, s.r.o. – MUDr. Štefan Zelník;

? prezentácia projektu Stavebno-technologická rekonštrukcia a modernizácia NÚTPCHaHCH za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti – Ing. Jozef Poráč, MPH;

? prezentácia projektu Modernizácia Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. v Košiciach – MUDr. Tomáš Sieber.

Projekty boli hradené z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Štátneho rozpočtu SR a vlastných zdrojov prijímateľov.

Účasť na podujatí prisľúbil aj zástupca Európskej komisie Christopher Todd.

Na konferenciu sa možno prihlásiť prostredníctvom e-mailovej adresy: [email protected], resp. telefonicky: 02/ 59 373 202 najneskôr do  4. októbra 2011. Oznámte nám: meno účastníka, názov organizácie, adresu organizácie, email a telefonický kontakt. Kapacita prednáškovej  sály je limitovaná.

Podrobné informácie o programe s pozvánkou nájdete v sekcii: Zasadnutia Monitorovacieho výboru, semináre, školenia, celoštátne akcie, kategória Plánované akcie.

2011-09-20  11:28:10