Archív informácií 2011

0

Začiatok akcie: 12.04.2011       Koniec akcie: 12.04.2011

Miesto konania: Nitra

Piate zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Zdravotníctvo bude 11. apríla 2011 na Ministerstve zdravotníctva. Sprievodnou aktivitou zasadnutia bude 12. apríla 2011 monitorovacia návšteva podporených projektov v Nitre, ktoré prispievajú ku skvalitneniu  zdravotnej starostlivosti v tomto regióne.  

Harmonogram návštev  jednotlivých projektov  je naplánovaný od 9. 30 h do 16. 30 h :

09. 30 – 10. 30    Fakultná nemocnica Nitra „ Novostavba liečebného pavilónu”

10.30 – 11.30      Národná transfúzna služba SR, pobočka Nitra „Dobudovanie  infraštruktúry NTS  SR”

11.30 – 12. 30     Stretnutie s médiami  (zasadačka FN Nitra)

14.15 – 15.15   &nnbsp;  Imunoalergológia Dzurilla,s.r.o. –  „Imunoalergológia – nadstavba”

15.30 -16.30       Kardiocentrum Nitra, s.r.o. „Nákup angiografického prístroja pre komplexné  kardiologické aplikácie”.

Zástupcovia médií budú môcť navštíviť všetky uvedené zariadenia, účasť treba nahlásiť Mgr. Miroslave Zahradníkovej zo Sekcie európskych programov a projektov MZ SR, tel. číslo 59 373 458 alebo email: [email protected] Stretnutie účastníkov návštevy bude o 9.20 v zasadačke FN Nitra. Monitorovacej návštevy a stretnutia s médiami sa zúčastnia zástupcovia EK (DG REGIO), zástupcovia MZ SR, členovia Monitorovacieho výboru pre Operačný program Zdravotníctvo a zástupcovia všetkých navštívených zdravotníckych zariadení.

2011-04-06  16:09:25