Archív 2011

0

Začiatok akcie: 17.05.2011       Koniec akcie: 19.05.2011

Informačné semináre k výzve pre potenciálnych žiadateľov o NFP sa budú konať v Banskej Bystrici, v Košiciach a v Bratislave.                                 

Prvý seminár sa uskutoční v utorok 17. mája 2011 vo veľkom salóne hotela DIXON,  Švermova 32, Banská Bystrica od 11.00 do  13.30 hod.

Druhý seminár  bude v stredu 18. mája 2011 v zasadačke hotela Yasmin,  Tyršovo  nábrežie 1, Košice od 10.00 do 12.30 hod. 

Tretí sa uskutoční  vo štvrtok 19. mája 2011 v kongresovej sále Ministerstva zdravotníctva SR, Limbova 2, Bratislava od 10.00  do 12.30 hod.

Záujemcovia o informačné semináre prosím oznámte svoju účasť na danom seminári najneskôr do 16. mája 2011 na mailovú adresu [email protected] 

2011-04-26  18:03:38