Archív 2011

0

Začiatok akcie: 18.10.2011       Koniec akcie: 18.10.2011

Miesto konania: Žilina

Druhý ročník konferencie s názvom Operačný program Zdravotníctvo (OPZ) v projektoch, ktorá sa konala  17. Októbra 2011 v Žiline, sa zamerala na úspešne zrealizované  projekty v ambulantných a špecializovaných ústavných zdravotníckych zariadeniach. Projekty boli hradené z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Podujatie bolo určené zástupcom zdravotníckych zariadení, orgánov štátnej správy, regionálnych a miestnych samospráv, mimovládnych organizácií, profesijných komôr a združení a odbornej i laickej verejnosti. Nad konferenciou prevzal záštitu minister zdravotníctva SR Ivan Uhliarik.

Hlavný program tvorili prezentácie o štyroch úspešne zrealizovaných projektoch. Prezentácie boli rozdelené na základné informácie o projekte, dosiahnutých výsledkoch, prínose pre región a ďalšie plány zdravotníckych zariadení.

Vydané publikácie nájdete: http://opz.health-sf.sk/rok-2011

V prílohách program, príhovor ministra, prezentácie, tlačová správa, zvukové nahrávky z brífingu pre médiá a televízny šot vysielaný v STV 1.

2011-10-18  08:42:29