Archív informácií 2012

0

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno – komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Úspešné projekty podporené z eurofondov

Modernizácia špecializovaných nemocníc bude hlavným motívom už tretieho ročníka konferencie nazvanej Operačný program Zdravotníctvo v projektoch.

Monitorovacia návšteva troch úspešne zrealizovaných projektov sa uskutoční 16. mája 2012.