Archív 2012

0

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno – komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Modernizácia špecializovaných nemocníc bude hlavným motívom konferencie nazvanej Operačný program Zdravotníctvo v projektoch.

V Banskej Bystrici sa 30. októbra 2012 uskutočnila konferencia „Operačný program Zdravotníctvo v projektoch“ a jej zámerom bola prezentácia úspešne zrealizovaných projektov na modernizáciu …