Archív 2013

0

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno – komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

O štvrtej konferencii OPZ v projektoch v Nitre, 25. novembra 2013

Informačné semináre k výzve OPZ 2013/2.1/01 boli v Nitre a Košiciach