Archív 2014

0

Začiatok akcie: 19.06.2014       Koniec akcie: 23.06.2014

Prvý seminár sa konal 19. júna 2014 v Hoteli Holiday Inn Žilina v Žiline od 11.00 do  13.30 hod., druhý sa uskutočnil  20. júna 2014 v  Hoteli Ambassador v Košiciach od 10.00 do 12.30 hod. a tretí 23. júna 2014 v Hoteli Holiday Inn Trnava v Trnave od 10.00  do 12.30 hod. 

Semináre sa konali k výzve s názvom „Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia pri ochoreniach skupiny 5, ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia”.

Rezort zdravotníctva výzvu vyhlásil v rámci prioritnej osi 2 Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám a opatrenia 2.1 Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Zamestnanci MZ SR zo sekcie európskych programov a projektov oboznámili potenciálnych žiadateľov s cieľom výzvy, oprávnenými aktivitami, finančným vymedzením a spolufinancovaním, či systémom platieb. Informovali tiež o spôsobe predloženia a vypracovania žiadosti. Ďalšími oblasťami prezentácie boli: proces schvaľovania žiadostí o NFP,  príprava zmluvy o poskytnutí NFP, proces verejného obstarávania, publicita, monitorovanie projektu a podobne. Upozornili tiež na niektoré nedostatky, s ktorými sa stretávali v predchádzajúcich žiadostiach.

Prezentáciu nájdete v prílohe.