Archív často kladených otázok 2008

0

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno – komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Odpovede na otázky zodpovedané v roku 2008 sa týkajú výziev vyhlásených v uvedenom roku.

December 2008 MZ SR aktualizovalo sekciu FAQ. Zverejňuje odpovede na nové otázky, ktoré zasielajú potenciálni žiadatelia o NFP.

9.10.2008 MZ SR aktualizovalo sekciu FAQ. Zverejňuje odpovede na nové otázky, ktoré zasielajú potenciálni žiadatelia o NFP.

9.7.2008 MZ SR zverejňuje prvé odpovede na nové otázky, ktoré zasielajú potenciálni žiadatelia o NFP.