Fotogaléria a audiozáznamy

0

Začiatok akcie: 11.11.2010       Koniec akcie: 11.11.2010

Miesto konania: Banská Bystrica

Odbor programov Európskej únie pri sekcii európskych programov a projektov, Ministerstva zdravotníctva SR zorganizoval prvú konferenciu o úspešne zrealizovaných projektoch podporených z Operačného programu Zdravotníctvo (OPZ), ktorá sa konala vo štvrtok 4. novembra 2010 v Banskej Bystrici.

Nad konferenciou s názvom Operačný program Zdravotníctvo v projektochLiečba kardiovaskulárnych ochorení prevzal záštitu minister zdravotníctva SR Ivan Uhliarik.

 Podujatie bolo špecificky zamerané na prezentáciu regionálnych prínosov úspešne zrealizovaných projektov v oblasti skvalitnenia diagnostiky a liečby kardiovaskulárnych ochorení. Určené bolo pre zástupcov zdravotníckych zariadení, orgány štátnej správy, regionálnych a miestnych samospráv, mimovládne organizácie, profesijné komory a združenia ako aj pre odbornú i laickú verejnosť.