Fotogaléria a audiozáznamy

0

Začiatok akcie: 22.11.2011       Koniec akcie: 22.11.2011

Prepis spravodajského šotu vysielaného v STV 1,  dňa 17. 10. 2011 v relácii Správy o 16.00 hod.

 Moderátor

Zlepšenie  zdravotnej starostlivosti, možnosť rozšírenia operačných výkonov, či lepšia dostupnosť  diagnostiky v regiónoch, umožnili to využité eurofondy. Aj to zaznamenalo v Žiline na konferencii s názvom OPZ.

Moderátorka:

Slovensko je spomedzi nových členských štátov EU prvá krajina, ktorá má samostatný operačný program pre sektor zdravotníctva. Do roku 2013 má k dispozícii 250 miliónov EUR.

Generálny riaditeľ sekcie európskych programov a projektov MZ SR
Ing. Ľubomír Partika:

V s&uauacute;časnosti pokladáme tento program z hľadiska kontrahovania aj čerpania ako najúspešnejší . V rámci Slovenskej republiky máme zakontrahovaných vyše 96 % prostriedkov tohto operačného programu. 

 Moderátorka:

Predstavili štyri zrealizované  projekty, ktoré sa významne podpísali pod zlepšenie zdravotnej starostlivosti v regiónoch.

Riaditeľ neštátneho zdravotníckeho zariadenia Žilpo, s.r.o. MUDr. Štefan  Zelník:

Dostali sme zhruba 1,7 milióna eur. Za to sme nadstavili dve poschodia, a jedno poschodie  prešlo kompletnou rekonštrukciou. Okrem stavebných úprav sa robil aj nákup zdravotnej techniky a vybavenie operačných sál.

Riaditeľka a konateľka Imunoalergológia Dzurilla s.r.o. MUDr. Eva Dzurillová:

Našou takou ambíciou bolo vytvorenie takého onko-imunologického centra, ktoré by vlastne monitorovalo onkologických  pacientov, pretože ako dobre vieme, tá imunológia  v tých onkologických ochoreniach zohráva veľmi dôležitú úlohu .

Moderátorka :

Na rozdiel od iných krajín, Slovensko využíva peniaze z eurofondov predovšetkým na dobudovanie infraštruktúry nemocníc či rekonštrukcie budov. Iné členské štáty financujú napríklad výskum v oblasti zdravotníctva.

Zástupca Európskej komisie Christopher Todd:

Ukazuje sa, že v praxi je to v poriadku,  lebo ten program je koncentrovaný práve na tie oblasti a zároveň sa prostriedky alokujú na boj so závažnými ochoreniami, kde má Slovensko má najvyššiu úmrtnosť.

Moderátorka

V programovom období na roky 2014 až 2020  by sa Slovensko mohlo uchádzať približne rovnakú čiastku peňazí z eurofondov. Európska komisia už zverejnila prvé predbežné nariadenia v rámci jeho ďalšieho čerpania.

2011-11-22  11:29:09