Archív indikatívnych harmonogramov výziev

0

Ministerstvo zdravotníctva SR ako riadiaci orgán pre OPZpripravuje na rok 2008 tri výzvy pre opatrenie 1.1 – Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia špecializovaných …

16 – 20 z 20 nájdených   |  

položiek / stránku

lim_nl_a-5102791 lim_nr_p-9365894 lim_rr_p-9179012