Archív indikatívnych harmonogramov výziev

0

MZ SR ako riadiaci orgán aktualizoval Indikatívny harmonogram výziev pre Operačný program Zdravotníctvo na rok 2013.

MZ SR vyhlási výzvu v rámci prioritnej osi 2 Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám, opatrenia 2.1 Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti dňa 23. septembra 2013. Potenciálnymi žiadateľmi sú: vlastníci, dlhodobí nájomcovia, alebo správcovia infraštruktúry polikliník a zdravotných stredísk v rámci schválených Lokálnych stratégií komplexného prístupu HP MRK.

2013-09-13  10:57:47